Jún 2023
jun-2023
Tarantula

Tarantula

Škola: Centrum voľného času Šaľa - Activity board, niekedy nazývaná aj busy board, je určená pre zvedavé batoľatá aj šikovných predškolákov. Activity board je interaktívna hračka, ktorá podporuje logické myslenie a kreativitu, zároveň rozvíja aj jemnú motoriku a pamäť, stimuluje zmysly a zlepšuje koordináciu.
Poškoláci

Poškoláci

Škola: Základná škola s materskou školou v Liptovskom Jáne - Prvú časť projektu tvorí učebná pomôcka – pohyblivý model Slnečnej sústavy. Slnečná sústava je poháňaná motorčekom, ktorý je pripojený na micro:bit. Druhú časť projektu tvorí náučná hra s názvom Cesta vesmírom. Jej cieľom je prísť do cieľa ako prvý a zároveň si preveriť svoje vedomosti o jednotlivých planétach.
CZŠ tím

CZŠ tím

Škola: Základná škola s materskou školou v Žiari nad Hronom - Projekt BABY DEFENDER slúži na záchranu malých detí, keď ich rodič zabudne alebo nechá v motorovom vozidle. Micro:bit pomocou crash senzora zaznamená, že detská autosedačka je obsadená, následne teplotným senzorom zmeria teplotu v aute. Ak vyhodnotí, že je teplota v aute kritická, spustí alarm a vyšle signál do druhého micro:bitu rodičovi (šoférovi), ktorý ho má pripevnený napr. na kľúčenke.
iFood

iFood

Škola: Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach - iFood je jednoduché zariadenie, ktoré umožní vidieť žiakom a učiteľom, aký je dlhý rad pred jedálňou. Vďaka tomuto zariadeniu žiaci nestrávia čas dlhým čakaním v rade, ale môžu ho využiť zmysluplnejšie.
Microbots

Microbots

Škola: Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci - Veľa dažďovej vody sa stráca. A preto je tu inteligentný sud na dažďovú vodu, ktorý sa po naplnení automaticky začne vypúšťať do záhradného jazierka. Inteligentný sud na dažďovú vodu sa dá vypúšťať aj ovládačom.
pet feeders

pet feeders

Spojená škola s VJM v Senci - PET FEEDER 3000 je kŕmidlo pre domácich miláčikov. Je navrhnuté tak, aby bolo jednoduché na použitie a aby ho bolo možné obsluhovať pomocou smartfónu. PET FEEDER 3000 obsahuje aj senzor, ktorý umožní sledovať stav jedla v zásobníku a je vybavený mechanizmom na automatické podávanie jedla na základe potrieb domáceho miláčika.
M&M Bits

M&M Bits

Škola: Stredná priemyselná škola technická v Bardejove - Tabletkomat je praktická pomôcka, ktorá uľahčuje starším či osamelým ľudom užívanie liekov - pripomína im, že je čas zobrať si svoj liek. Má jednoduché grafické používateľské rozhranie s ovládaním v mobile. Nie je náročný na ovládanie a využíva jednoduchý mechanizmus na vydávanie tabliet.
Smart rosničky

Smart rosničky

Gymnázium v Kysuckom Novom Meste - Cieľom projektu bolo využiť micro:bit ako meteorologickú stanicu, ktorá bude zaznamenávať a odosielať údaje o počasí na Kysuciach do cloudu. Micro:bit spolu s ostatnými komponentmi v špeciálnom ochrannom obale vytvoril meteostanicu, ktorá počas štyroch dní získavala údaje, a to v 9 rôznych lokalitách severozápadného Slovenska. Získané dáta boli zvizualizované na špeciálnej webovej stránke.
Naturebits

Naturebits

Škola: Gymnázium sv. Jána Pavla II v Poprade - Projekt LeafPot odstraňuje zbytočné starosti z údržby rastlín a kvetov. Zariadenie dokáže automaticky monitorovať stav rastlín a riadiť ich zavlažovanie. V prípade potreby je možné sledovať rastliny aj na diaľku pomocou mobilnej aplikácie. Projekt LeafPot má vstavaný solárny panel, ktorý umožňuje zariadeniu pracovať nepretržite aj bez prístupu k elektrickej sieti.
ECOSquad

ECOSquad

Škola: Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA - Didaktická hra Recyklovník využíva micro:bit na ovládanie a vývojové prostredie Scratch ako prostredie hry. Recyklovník pomôže mladším žiakom pochopiť dôležitosť správneho triedenia odpadu a recyklácie. Hra môže byť užitočným nástrojom pre vzdelávanie žiakov a učiteľom základných škôl môže poslúžiť ako didaktická pomôcka.